Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2013

olund
Możliwe, że zbłądziliśmy, ale wolę zabłądzić z Tobą, niż z innym dojść do celu.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
olund
Ja myślałem, że on, jak do miasta przejdzie, to na ludzi wyjdzie, nauczy się czegoś... A to się zrobił gorszy wieśniak, niż był.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
olund
i see you
Reposted fromcube cube

March 12 2013

olund
1832 88e1
Reposted fromwiq wiq viaeve811 eve811

March 01 2013

olund
9628 d134
Reposted fromShini Shini viaidylla idylla
olund
not exactly as planned
Reposted fromcube cube

February 22 2013

olund

(Source: kazuos)
Reposted frombaumbaumbaum baumbaumbaum viaiurb iurb
olund
8148 2c5e 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaiurb iurb
olund
2570 13cc
Reposted fromhighringo highringo viaiurb iurb
olund
6611 7e8d
Reposted frompatt patt
olund
Reposted fromsober sober viaiurb iurb
olund
0778 5406 500
Reposted fromzdziczec zdziczec viaiurb iurb
olund
0524 0e17
Reposted fromSzczurek Szczurek viaiurb iurb

February 16 2013

olund
5015 f665
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
olund
 Skłamałabym mówiąc, że o Nim nie myślę. Myślę. Czasami są takie dni, gdy jest w każdej godzinie i takie godziny, gdy jest w kazdej minucie. Ciągle zasypiam i budzę się z jego imieniem na ustach. Często łapię sie również na tym, ze wypatruje jego twarzy w ulicznym tłumie, choć wiem, że to nie możliwe, abym go w nim znalazła. Ale nie mogę się powstrzymać, to jest silniejsze ode mnie. Nadal przyciskam twarz do brudnej szyby i nadal wilgotnieją mi oczy kiedy "przypadkiem" przejeżdżam obok miejsc, gdzie razem spedzalismy czas. Najbradziej bolą drobiazgi, gdy dobiegają do mnie dźwieki piosenki, której razem słuchaliśmy, gdy ktoś wymieni tytuł filmu, o którym rozmawialiśmy, gdy poczuję zapach perfum, w które ubierał się na nasze spotkania, gdy gdzies usłyszę jego imię... wciąż tak bliskie.
— tęsknię.
Reposted frommissbrodka missbrodka viaeve811 eve811
olund
1543 b610
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaeve811 eve811
olund
1111 1fc2
Reposted fromgifluv gifluv viaeve811 eve811
olund
9775 ab39
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiurb iurb
olund
6851 793d
Reposted frompunkahontaz punkahontaz

February 15 2013

olund
9845 8f69 500
Reposted fromEloshav Eloshav viacube cube
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl